Pålitlig service

Palvelus Roos erbjuder en personlig, kvalitativ och pålitlig service. Tyngdpunkten ligger i en rehabiliterande syn i görandet, ett helhetsmässigt välbefinnande och belåtenhet hos kunden.

Företaget har en ansvarsförsäkring och det är registrerat som ett företag som erbjuder privata sociala tjänster varvid det kan erbjuda förmånligare momsfria tjänster. Personalen har hygienkort, första hjälps utbildning och en oklanderlig bakgrund.

Företaget Palvelus Roos värden:

PÅLITLIGHET

Palvelus Roos ser till att kunden får det som utlovats. Tjänsterna är ovillkorligt konfidentiella och avsikten är att kunden hela tiden bör känna sig vara i trygga händer.

MOD

Palvelus Roos tar aktivt och fördomsfritt tag i utmaningar och ger akt på att hitta de rätta individuella lösningarna för varje kund.

HUMANITET

Palvelus Roos behandlar alla kunder med stor respekt och ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt.

NÄRHET

Palvelus Roos erbjuder trygg närhet utan brådska enligt kundens önskemål.

Sari Roos företag
Serviceföretagare Sari Nyman
• magister i livsmedelsvetenskaper (näringslära)
• närvårdare
• student merkonom

Palvelus Roos
FO-nummer 2663363-1
Gräsviken, Helsingfors
tfn. 040 546 6326
sari(at)palvelusroos.fi