Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Palvelus Roos tarjoaa asiakkaille läsnäoloa luottamuksella kiireettömästi. Olemme aidosti läsnä sinua varten ja juuri sinun seuranasi. Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä yksilöllisyyden huomiointi. Sinä päätät mitä palvelu pitää sisällään.

Hyvä toimintakyky

Hyvä toimintakyky helpottaa arkisia jokapäiväisiä toimia ja antaa siten itsenäisyyttä oman elämän suhteen. Pienilläkin elämänmuutoksilla on suuri merkitys hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Tässä Palvelus Roos voi olla apuna ja tukena sinulle, sillä yrityksen toiminnasta vastaava on yliopistotutkinnon suorittanut ravitsemusasiantuntija (ETM).

 

Esimerkkejä palveluista:

  • kodin askareet, esim. ruoanlaitto, vaatehuolto, kodin järjestyksen ylläpito (mielellään yhdessä)
  • asioiden hoitaminen yhdessä asiakkaan kanssa, esim. kaupassa, apteekissa tai lääkärissä käynti
  • ulkoilu, retket, kirkossakäynti, kulttuuririennot tms.
  • jumppaaminen yhdessä, virikkeet, sosiaalisen elämän edistäminen

Hyödyt asiakkaalle:

  • elämänlaatu paranee virikkeiden ja yhdessä tekemisen kautta
  • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä toimintakyky paranevat
  • toimintakyvyn paranemisen myötä on mahdollista asua turvallisemmin ja pidempään kotona
  • lisäarvona asiakas voi hyödyntää ravitsemusasiantuntijan (ETM) tietämystä