Tjänster som erhålls via Palvelus Roos

Palvelus Roos erbjuder sina kunder pålitliga och kvalitativa hem- och omsorgstjänster. Målsättningen är att ge en helhetsmässig omsorg som tar hänsyn till kundens individuella behov. Ni bestämmer vad servicepaketet omfattar.

En bra funktionsförmåga underlättar vardagsbestyren och ger självständighet och kvalitét i det egna livet. Även små förändringar i livet har en stor betydelse för välbefinnandet och funktionsförmågan. I dessa ärenden kan Palvelus Roos ge Er ett utmärkt stöd eftersom ansvarig företagare är magister i livsmedelsvetenskaper (näringslära).

Exempel på tjänster:
• hushållsuppgifter såsom matlagning, hem- och klädskötsel (gärna tillsammans)
• hjälp med dagliga bestyr t.ex. besök i affärer, apotek eller läkare
• friluftsliv, utfärder, gudstjänster, kulturbesök och dyl.
• motionering tillsammans, stimulans, befrämjande av det sociala livet

Nyttan för kunder:
• via stimulans och det gemensamma görandet förbättras livskvalitetén
• förbättrad fysisk, psykisk och socialt välbefinnande samt funktionsförmåga
• genom en förbättrad funktionsförmåga ökade möjligheter att tryggt och kvalitativt kunna bo längre i sitt eget hem
• som mervärde har kunden möjlighet att få råd via en kunnig närings- och livsmedelsexpert (LVM)