Luotettavaa palvelua

Palvelus Roos on hyvinvointia edistävä yritys, jonka toiminnasta vastaa yrittäjä Sari Nyman. Tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista, laadukasta ja luotettavaa palvelua asiakkaalle. Painopisteenä on kuntouttava näkemys tekemisessä: asiakkaan aktivointi ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Palvelus Roosilla on vastuuvakuutus ja se on rekisteröity yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavaksi yritykseksi, jolloin se voi tarjota edullisempaa arvonlisäverotonta palvelua siihen oikeutetulle asiakkaalle. Tekijältä löytyy hygieniaosaamistodistus, EA1-ensiavun osaaminen ja nuhteeton tausta (ei rikosrekisteriä). Yrityksellä on omavalvontasuunnitelma, jonka saa pyynnöstä nähtäväksi.

Palvelus Roosin arvot:

LUOTETTAVUUS

Palvelus Roos tekee sen mitä lupaa. Palvelut ovat ehdottoman luottamuksellisia ja vaitiolovelvollisuuden piirissä. Tarkoituksena on, että asiakas voi kokea olevansa turvallisissa käsissä.

ROHKEUS

Palvelus Roos tarttuu aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti haasteisiin sekä toimii avoimesti rakentavassa ilmapiirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Palvelus Roos tarttuu rohkeasti epäkohtiin ja keskustelee avoimesti vaikeista ja arkaluontoisistakin asioista yhdessä asiakkaan kanssa kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tarkoituksena on turvata asiakkaan turvallisuus sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

INHIMILLISYYS

Palvelus Roos antaa arvoa jokaiselle ihmiselle ja hänen erilaisuudelleen sekä kohtelee häntä kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Jokaisella on oikeus elämään ja ihmisarvoon. Tarkoituksena on molemminpuolinen avoin, luottamuksellinen suhde, jossa kunnioitetaan toista inhimillisenä yksilönä.

LÄSNÄOLO

Palvelus Roos on aidosti ja kiireettömästi läsnä juuri asiakasta varten.

yritys omakuva
Hyvinvointiyrittäjä Sari Nyman
• ETM (ravitsemustiede)
• lähihoitaja
• yo-merkonomi

Palvelus Roos
Y-tunnus 2663363-1
Ruoholahti, Helsinki
puh. 040 546 6326
sari(at)palvelusroos.fi