Tilaa maksuton palveluesittely, jossa arvioidaan palvelun tarve.

Suunnitellaan yhdessä palvelujen sisältö, jotta Palvelus Roos voi tarjota sinulle
sopivaa palvelua arjen sujumiselle ja toimintakyvyn edistämiselle.


Beställ en kostnadsfri servicepresentation där en värdering av servicebehovet uppgörs.

Låt oss tillsammans planera servicepaketets innehåll så att Palvelus Roos kan erbjuda Er
en lämplig service för att underlätta vardagsrutiner och främja Er verksamhetsförmåga.